top of page

Prawny

Polityka prywatności

WPROWADZANIE

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług.

Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są bezwzględnie konieczne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o zgodę na używanie przez nas plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich informacji.

W niniejszej polityce „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do rekrutacji i szkolenia Endeavour. Więcej informacji o nas na dole tej strony.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

W tej sekcji określiliśmy:

 • ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

 • w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie – źródło i szczególne kategorie tych danych;

 • cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz

 • podstawy prawne przetwarzania.

Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest Google Analytics. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

Możemy przetwarzać dane Twojego konta („dane konta”). Dane konta mogą zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszego serwisu, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością.

Możemy przetwarzać Twoje informacje zawarte w Twoim osobistym profilu na naszej stronie internetowej („dane profilu”). Dane profilu mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia profilowe, płeć, datę urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia. Dane profilu mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są podawane w trakcie korzystania z naszych usług („dane serwisowe”). Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością.

Możemy przetwarzać informacje, które zamieszczasz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszym serwisem i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością.

Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym do nas zapytaniu dotyczącym naszych usług („dane zapytania”). Dane z zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich usług dla Ciebie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym informacje kontaktowe klientów („dane dotyczące relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub stanowisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą. Źródłem danych o relacjach z klientami jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszymi relacjami z klientami.

Możemy przetwarzać informacje związane z transakcjami, w tym zakupami usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej] („dane transakcyjne”). Dane transakcji mogą obejmować Twoje dane kontaktowe oraz szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu realizacji zakupionych usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy oraz naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie prawidłowego administrowania naszą stroną internetową i działalnością.

Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencyjne”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją.

 

Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych serwisu. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową oraz biznesem i komunikacją z użytkownikami.

Możemy przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

W razie potrzeby możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych innych osób, chyba że poprosimy Cię o to.

PRZEKAZYWANIE INNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów i na podstawie prawnej określonej w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to uzasadnione w celu realizacji naszych usług.

Oprócz konkretnego ujawnienia danych osobowych, o którym mowa w niniejszym punkcie 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

ZACHOWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ta sekcja określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • Dane osobowe (takie jak tylko hasła) zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu umowy.

 • Prace wykonane dla Ciebie mogą zostać zatrzymane przez okres co najmniej 2 lat od maja 2020 r., a maksymalnie przez okres 5 lat.

W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów przechowywania Twoich danych osobowych. W takich przypadkach okres przechowywania ustalimy na podstawie następujących kryteriów:

 • okres przechowywania danych osobowych zostanie ustalony na podstawie bieżących usług

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

POPRAWKI

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

Możemy powiadomić Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną.

TWOJE PRAWA

W tej sekcji podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

 • prawo dostępu;

 • prawo do sprostowania;

 • prawo do usunięcia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz

 • prawo do wycofania zgody.

Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz, jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Jeżeli prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych na Twój temat oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych na Twój temat.

W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofasz zgodę na przetwarzanie w oparciu o zgodę; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z określonymi zasadami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; za spełnienie obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Te okoliczności to: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; i wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak będziemy je przetwarzać tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; o ochronę praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub w wykonywaniu powierzonej nam władzy publicznej; lub do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Jeśli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

 • zgoda; lub

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

Możesz skorzystać z dowolnego ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przesyłając nam pisemne powiadomienie, oprócz innych metod określonych w niniejszej sekcji poniżej.

O COOKIES

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie go przed datą wygaśnięcia; natomiast sesyjny plik cookie wygaśnie pod koniec sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o Tobie, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

COOKIES, KTÓRE UŻYWAMY

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • uwierzytelnianie – używamy plików cookies, aby zidentyfikować Cię, kiedy odwiedzasz naszą stronę i poruszasz się po naszej stronie

 • status – używamy plików cookies, aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie

 • personalizacja – używamy plików cookies do przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz personalizacji serwisu dla Ciebie

 • bezpieczeństwo – używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz w celu ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług

 • analiza – używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować korzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług

 • zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w odniesieniu do korzystania z plików cookie w szerszym zakresie

COOKIES UŻYWANE PRZEZ NASZYCH USŁUGODAWCÓW

Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny.

Korzystamy z Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookies. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Na naszej stronie publikujemy reklamy Google AdSense. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. To śledzenie zachowań umożliwia Google dostosowywanie reklam, które widzisz w innych witrynach, do Twoich zainteresowań (ale nie publikujemy reklam opartych na zainteresowaniach w naszej witrynie). Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając: https://adssettings.google.com. Możesz również zrezygnować z pliku cookie sieci partnerskiej AdSense, korzystając z tych ustawień lub korzystając z mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: http://optout.networkadvertising.org. Jednak te mechanizmy rezygnacji same wykorzystują pliki cookie, a jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby mieć pewność, że rezygnacja zostanie utrzymana w odniesieniu do konkretnej przeglądarki, możesz rozważyć użycie wtyczek Google do przeglądarek dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie. Sposoby wykonania tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

NASZE SZCZEGÓŁY

Ta strona internetowa jest własnością Romain Designs i jest obsługiwana przez Jasmine Pollard-Romain, kierownik Romain Designs.

Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii. 

Nasze główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się na naszej stronie.

Możesz się z nami skontaktować:

 • pocztą na podany adres pocztowy;

 • za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

 • e-mailem na adres info@romaindesigns.uk

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: Jasmine Pollard-Romain

bottom of page