top of page

DYPLOM W SPECJALISTYCZNYM WSPARCIU NAUCZANIA I NAUKI W SZKOŁACH

Kwalifikacja / tytuł:Dyplom IAO Level 3 w zakresie specjalistycznego wsparcia nauczania i uczenia się w szkołach (RQF)
Numer kwalifikacyjny: 601/8426/7

Koszt:700,00 zł(Zapłać w całości)  

Plan płatności: Tak, 6 miesięcznych spłat (116,66)  lub 10 miesięcznych spłat ( 70,00 GBP) Faktura zostanie wysłana do Ciebie  po otrzymaniu wstępnej rejestracji  form 

Finansowanie:Nie

Całkowite kredyty:44

Wymagana wiedza i staż

Leadership and Management course
Wprowadzanie w kurs

Podstawowym celem tej kwalifikacji jest rozwinięcie i potwierdzenie Twojej wiedzy zawodowej, kompetencji i umiejętności podczas pracy na stanowisku zawodowym w obszarze specjalistycznym i/lub w różnych zakresach obowiązków pod kierunkiem nauczyciela, który jest ogólnie odpowiedzialny za nauczanie i nauka w klasie.

Dyplom IAO Level 3 w zakresie wsparcia specjalistycznego w zakresie wspierania nauczania i uczenia się w szkołach prowadzi do uzyskania pełnej kwalifikacji RQF i zapewnia awans do zatrudnienia. Uczniowie mogą również przejść do uzyskania statusu HLTA. Kurs daje możliwość rozwijania umiejętności, wiedzy i zrozumienia, które umożliwią Ci pracę jako asystent nauczyciela; asystent w klasie; asystent wsparcia w nauce; asystent ds. dodatkowych potrzeb; asystent duszpasterski/opiekuńczy; dwujęzyczny asystent wsparcia; asystent etapu fundacji; przewodnik edukacyjny; trener nauki; mentor wprowadzający; lider zespołu.

Uwaga: aby skorzystać z tej opcji, wymagane jest odbycie stażu na co najmniej 50 godzin. To miejsce pracy MUSI znajdować się w środowisku szkolnym. Może to być szkoła podstawowa, średnia lub specjalna, jednak MUSISZ również upewnić się, że uczniowie, z którymi pracujesz, są w wieku 5+ i uczą się na poziomie Key Stage 1 lub wyższym.

W ramach tego stażu musisz najpierw upewnić się, że członek personelu posiadający kompetencje zawodowe jest w stanie zapewnić nadzór, przygotować i podpisać zeznania świadków, aby udowodnić, że osiągnąłeś efekty uczenia się oparte na pracy tego kursu._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Kurs przeznaczony jest do nauki na odległość w pracy iw domu. Studenci otrzymują podręcznik kursu, zadania i wsparcie nauczyciela pocztą i e-mailem. Możesz rozpocząć w dowolnym momencie i planować studia w okresie do jednego roku od momentu rejestracji. Ponadto studenci tej kwalifikacji będą musieli zorganizować i podjąć praktykę zawodową trwającą co najmniej 50 godzin podczas kursu.

Chociaż tytuły jednostek różnią się nieznacznie, kurs jest zgodny z sylabusem ustalonym przez IAO dla tej kwalifikacji krajowej. Ocena polega na sporządzeniu portfolio dowodów, a kandydaci mogą wybrać odpowiednie formy dowodów dla każdego kryterium oceny, ale będzie zawierać pisemny opis wiedzy, zeznania świadków, sprawozdania z obserwacji, zapisy z dyskusji zawodowych i tym podobne.

Dobrą wiadomością jest to, że do ukończenia tego kursu nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza.

Ten kurs jest przeznaczony dla osób już zatrudnionych lub odbywających staż w środowisku szkolnym i jako taki zakłada, że uczeń już pracuje w tym środowisku.

Oszacowanie

Ten program jest w pełni oceniany przez zadania oznaczone przez nauczyciela. Po ukończeniu każdego modułu uczeń będzie musiał wykonać serię zadań wymagających odpowiedzi w formie eseju, które są wysyłane do korepetytora do oceny. Wymagana będzie również obserwacja niektórych zadań przez kompetentną osobę (kierownika).

Po zakończeniu wszystkich zadań kursowych praca podlega wewnętrznej i zewnętrznej moderacji, aby zapewnić spójność, uczciwość oraz właściwe stosowanie i spełnienie wszystkich standardów.

 

Organizacja przyznająca

Innovate Awarding to jedna z najnowszych, najbardziej dynamicznych organizacji przyznających nagrody w branży, która stara się zapewnić świeże podejście i doskonałą obsługę organizatorom szkoleń, uczelniom i osobom uczącym się. Kwalifikacje Innovate Awarding są opracowywane przez czołowych profesjonalistów i dostarczane do ośrodków i osób uczących się z myślą o uczciwości i zgodności. Innovate Awarding stosuje rygorystyczne kontrole i procedury zapewniania jakości oraz zobowiązuje się do utrzymywania najwyższych standardów obsługi klienta, dostarczania kwalifikacji i oceny.

Innovate Awarding są w pełni zatwierdzone jako organizacja przyznająca nagrody przez Ofqual i przyznają kursy RQF w wielu sektorach. Kursy RQF mają różne wartości punktów, które można zastosować w Krajowym Systemie Transferu Punktów. Kursy akredytacyjne Innovate Awarding, które są opracowywane przez ekspertów branżowych i współpracują z organizacjami zapewniającymi odpowiedni poziom i wartość oferowanych kursów.

Moduły kursu - Obowiązkowe

Część 1: Zrozumieć rozwój dzieci i młodzieży
Część 2: Zrozum, jak chronić dobrostan dzieci i młodzieży
Część 3: Wspieraj zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Część 4: Zaangażuj się w rozwój osobisty w środowisku dzieci i młodzieży
Część 5: Wspieraj działania edukacyjne
Część 6: Promowanie pozytywnego zachowania dzieci i młodzieży
Część 7: Rozwijaj profesjonalne relacje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
Część 8: Promowanie równości, różnorodności i integracji w pracy z dziećmi i młodzieżą
Część 9: Ocena wsparcia dla uczenia się
Jednostka 10: Komunikacja i relacje zawodowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
Część 11: Szkoły jako organizacje
Część 12: Wspieraj mowę, język i komunikację dzieci
Część 13: Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Część 14: Wspieranie dzieci i młodzieży z potrzebami w zakresie zachowania, rozwoju emocjonalnego i społecznego

Wsparcie dla uczniów

Kurs przeznaczony jest do nauki na odległość w pracy iw domu. Studenci otrzymują podręcznik kursu, zadania i wsparcie nauczyciela pocztą i e-mailem. Możesz rozpocząć w dowolnym momencie i planować studia w okresie do jednego roku od momentu rejestracji.

Często zadawane pytania
Co to jest nauka na odległość?

Kształcenie na odległość to najbardziej elastyczne i wygodne podejście do nauki. Nie musisz uczęszczać na studia, dlatego możesz studiować w dowolnym miejscu i czasie, które pasuje do Twojego stylu życia. Programy nauczania na odległość są idealne dla osób, które mogą mieć pracę na pełen etat lub inne zobowiązania, które nie pozwalają im na naukę.

bottom of page